تبلیغات
.: بی خانمان :. - دستپخت عشقم قرمه سبزی بود!


اشک هایی از جنس خون، اشک هایی به نام شعر! (خط خطی های یک مهندس کامپیوتر)سه شنبه 13 آبان 1393 - 04:44 ب.ظ

دستپخت عشقم قرمه سبزی بود!

خودسانسوری!

وقتی جامعه به عقاید تو احترام نمی گذارد ولی تو برای احترام به جامعه سکوت می کنی.
وقتی به عقیده ات ایمان داری و دلیلی برای به اثبات رساندن عقیده ات به دیگران نمی بینی.
وقتی عقاید غلط مردم را نوعی بیماری می دانی و تو هم پزشک نیستی که مردم را درمان کنی.
وقتی در تصمیم گیری فقط به عقلت تکیه می کنی.
وقتی هر کسی را محرم اسرار نمی دانی.
وقتی متفاوت فکر می کنی.

این ها یعنی خودسانسوری. 
یعنی دیگر دلیلی برای فعالیت در این وبلاگ نمی بینم.
یعنی خداحافظ...نظر بدهید!

طبقه بندی: |  کشک نامه |