تبلیغات
.: بی خانمان :. - محسن نامجو و عبدی بهروانفر - رفتم سر کوچه


اشک هایی از جنس خون، اشک هایی به نام شعر! (خط خطی های یک مهندس کامپیوتر)چهارشنبه 26 تیر 1392 - 12:09 ب.ظ

محسن نامجو و عبدی بهروانفر - رفتم سر کوچه


رفتم سر کوچه یه پاکت سیگار بگیرم

رفتم اون دنیا تا بمیرم
رفتم سر کوچه یه پاکت سیگار بگیرم

رفتم اون دنیا تا بمیرم

رفتم جیگرکی دو سه سیخ جیگر بگیرم

گفتش سگت چی؟ زنت چی؟ بچت چی؟
میشه یه مرده بود توو بیمارستان

میشه یه مادر مرده توی قبرستان

میشه یه مرده بود توو بیمارستان

میشه یه قرص خورده تو بیمارستان

میشه داد زد

آهای مردم

کلا به  «تُ/خ/م/م»
حالا ببینا نمی زارن مثل سگ  

کنار تو زندگی کنم 

حالا ببینا نمی زارن مثل خوک  

برای او بندگی کنم
رفتم سر کوچه یه پاکت سیگار بگیرم

رفتم اون دنیا تا بمیرم
رفتم سر کوچه یه پاکت سیگار بگیرم

رفتم اون دنیا تا بمیرم
رفتم جیگرکی دو سه سیخ جیگر بگیرم

گفتش سگت چی؟ زنت چی؟ بچت چی؟
رفتم برم جنگ 

ولی آتیش نسیمت نگذاشت

رفتم برم جنگ 

ولی آتیش نسیمت نگذاشت

نظر بدهید!

طبقه بندی: |  شعر |  ترانه |