تبلیغات
.: بی خانمان :. - فاطمه اختصاری - ما بغض های داخل زندانیم


اشک هایی از جنس خون، اشک هایی به نام شعر! (خط خطی های یک مهندس کامپیوتر)شنبه 4 اردیبهشت 1395 - 11:05 ق.ظ

فاطمه اختصاری - ما بغض های داخل زندانیم


ما بغض های داخل زندانیم
ما بیل های خورده به سیمانیم
ما روح دسته جمعی انسانیم
گرچه زیاد زنده نمی مانیم

ما دست های قفل فرو در هم
ما روی زخم ِ باز شده، مرهم
ما پشت پشت هم، ولی آخر هم
با سوز باد زنده نمی مانیم

ما اعتراض کارگران در صف
سقف ِ فرود آمده در همکف
(در سر هوای میهن و جان بر کف!)
ما انقلاب ِ توده ی بی مصرف!
با «مرده باد!» زنده نمی مانیم

ما قهرمان ِ داخل زندانیم
شب نامه های توی خیابانیم
بی اعتماد زنده نمی مانیم
با اعتماد زنده نمی مانیم
نظر بدهید!

طبقه بندی: |  شعر |  فاطمه اختصاری |